Custom BBCodes / Допълнителни ББКодове

Post Reply
User avatar
Valso
Admin
Admin
Posts: 10
Joined: Mon 11 Jan 2021 17:18
Location: София
Contact:

Custom BBCodes / Допълнителни ББКодове

Post by Valso »

YouTube videos / Клипове от Тубата

We now have an extension that automatically embeds YT and other videos by simply pasting the URL address and the user isn't required to do anything else but posting their message.

Сега имаме добавка за форума, която автоматично вгражда клипове от Тубата и от други сайтове. От потребителя се иска само да копира и постави тук адреса на видеото.

******************************************************************************

Spoiler / Скрито съдържание

I think we all know what a "spoiler" is but for those who don't know: it's a content that can be read only after clicking the spoiler button in the post. The content can be anything - simple text, a YT video, an image... anything!
And ofcourse - examples (below).

Мисля, че всички знаем какво е "спойлер" (не на автомобил, а медиен спойлер), но за тези, които не знаят: това е скрито съдържание, което може да бъде прочетено само след натискането на бутона спойлер в самия пост. Скритото съдържание може да бъде всичко - текст, снимка, видео... каквото се сетите!
И разбира се - примери:

[spoiler]This is the text you wanna hide / Това е текстът, който искате да скриете[/spoiler]

And this is what it will look like in a post: / Така ще изглежда, когато бъде публикувано в мнение:
(click the white button named "Spoiler" that you can see; then click it again. / кликнете на белия бутон с име "Spoiler", който виждате; после кликнете отново на него.)

This is the text you wanna hide / Това е текстът, който искате да скриете
/home is where root is!
Post Reply